TilbudOnline logo Tilbudsaviser: 169
BLIV GRATIS MEDLEM
Email:         Adgangskode (glemt ?)  

Om TilbudOnline.dk

Ved oprettelse som medlem på TilbudOnline.dk forpligter medlemmet sig til nedenstående punkter:


Medlemsbetingelser:

 • Medlemmet giver TilbudOnline.dk samtykke til at sende tilbud via e-mail. Der sendes kun nyhedsbreve til medlemmer af TilbudOnline.dk eller personer, som har tilmeldt sig TilbudOnline.dks nyhedsbrev.
 • Vælger medlemmet at opgive mobiltelefonnummer under indtastning af profiloplysninger, accepterer medlemmet samtidigt at modtage relevante SMS-, Wap push- og MMS-kampagner afholdt af TilbudOnline.dk. Det er helt valgfrit at opgive sit mobiltelefonnummer, og medlemmet kan til enhver tid framelde sig denne gratis service ved at slette sit telefonnummer under fanebladet 'PROFIL' efter login.
 • Medlemmet må kun tilmelde deres personlige e-mail. Det er ikke tilladt for en fysisk person at have mere end en brugerkonto på TilbudOnline.dk. I samme ombæring er det heller ikke tilladt at oprette falske konti. Alle adresser skal bekræftes via "Bekræftelses e-mail" før disse er gyldige.
 • Medlemmet forpligter sig til ikke at benytte eller forsøge at benytte andre medlemmers konti uden tilladelse fra den pågældende person.
 • Ved accept af TilbudOnline.dks medlemsbetingelser, forpligter medlemmet sig til ikke at benytte indholdet af web sitet TilbudOnline.dk til ulovlige formål eller til formål der kan være til skade, overbelaste eller resultere i at web sitet ikke er funktionelt.
 • Medlemmet forpligter sig til ikke at anvende makroer eller andre automatiserede programmer til at deltage i TilbudOnline.dks udtrækninger og andre konkurrencer samt til at interagere med TilbudOnline.dks brugersupportfunktion.
 • Medlemmet forpligter sig til at overholde ovenstående betingelser og retningslinjer for adfærd på TilbudOnline.dk. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre konfiskering af præmier og lodder samt bortvisning fra websitet og dermed lukning af brugerkontoen.
 • Medlemmer på TilbudOnline.dk kan til enhver tid afmelde sig TilbudOnline.dk. Dette gøres ved blot at klikke på 'AFMELD' der findes i bunden af alle sider på TilbudOnline.dk. Herefter kan afmeldelsesværktøjet benyttes. Ønsker et medlem support til afmelding, forbeholder TilbudOnline.dk sig retten til at udføre denne service op til 3 dage efter notifikation. • Udvikling og drift af web sitet Tilbudonline.dk

  TilbudOnline.dk forbeholder sig alle rettigheder til materiale vist på websitet, herunder varemærke- og ophavsret. Indholdet må ikke reproduceres eller anvendes uden tilladelse fra TilbudOnline.dk.

  TilbudOnline.dk påtager sig intet ansvar for indholdet af websites og andre sider som refererer til Tilbundonline.dk og som TilbudOnline.dk refererer til. Vi frasiger os ethvert ansvar for indholdet i reklamekampagner, herunder konkurrencer i forbindelse med kampagnerne, trykfejl og lign.

  Får TilbudOnline.dk kendskab til ulovlige aktiviteter, som foregår på refererede sider, vil TilbudOnline.dk straks fjerne links og andre referencer, som findes på TilbudOnline.dk, til de pågældende steder.

  Alle forbedringsforslag fra medlemmer og andre brugere betragtes som en ikke-fortrolig samtale og kan derfor frit benyttes af TilbudOnline.dk.


  Konkurrencebetingelser

  TilbudOnline.dk vil udlodde præmier blandt dem, som opretter et gratis medlemskab. For at deltage i TilbudOnline.dks konkurrencer, skal man være tilmeldt TilbudOnline.dk med gyldig aktiveret brugerprofil og have accepteret medlems- og konkurrencebetingelserne. Ved medlemskab på TilbudOnline.dk er man automatisk med i lodtrækninger afholdt af TilbudOnline.dk med mange forskellige præmier på højkant. Alle personer kan deltage i TilbudOnline.dks udtrækninger.

  Som nævnt i TilbudOnline.dks medlemsbetingelser, er det ikke tilladt for en fysisk person at have mere end en brugerkonto på TilbudOnline.dk. Det er strengt forbudt at anvende makroer eller andre automatiserede programmer til at deltage i TilbudOnline.dks udtrækninger og andre konkurrencer. TilbudOnline.dk forbeholder sig ret til at konfiskere præmier og optjente lodder og udelukke et medlem fra videre deltagelse i udtrækninger og andre konkurrencer på TilbudOnline.dk, såfremt nærværende regler overtrædes. TilbudOnline.dk afgør suverænt alle tvivlsspørgsmål angående berettigelse til præmier eller andre udlodninger samt hvorvidt medlemsbetingelserne er blevet overtrådt. TilbudOnline.dk bestemmer ligeledes konsekvensen af overtrædelsen for medlemmet. Ansatte hos TilbudOnline.dk kan ikke vinde i udtrækninger og konkurrencer afholdt at TilbudOnline.dk.
  Skattemæssige konsekvenser af en gevinst påhviler vinderen.


  Optjening af lodder

  Lodder til udtrækning fås ved brugeraktiviteter på TilbudOnline.dk.

 • Registrering af nyt medlem: Nye medlemmer får automatisk et lod, efter udfyldelse af e-mail og adgangskode samt accept af betingelser.
 • Registrering af stamdata: Ved registrering af adresse og postnummer under menupunktet 'Mine oplysninger', udløses endnu et lod til medlemmet.
 • Registrering af mobilnummer: Ved registrering af mobilnummer under menupunktet 'Mine oplysninger', udløses et lod til medlemmet.
 • Angivelse af interesseområder: Under fanebladet 'Interesser' kan det enkelte medlem angive særlige interesseområder ved at føre de enkelte interessebarrer frem. Anføres 3 interesseområder eller flere, udløser handlingen et lod.
 • Angivelse af favoritbutikker: Ved at angive mindst 1 favoritbutik under menupunktet 'Favoritbutikker' tildeles et lod. Samtidig åbnes der op for afgrænsede søgninger i de butikker medlemmet angiver som favoritter.
 • Jubilæumslodder: Ved hver større milepæl i forbindelse med stigning i samlet medlemstal på Tilbudonline.dk eller andre milepæle som Tilbudonline.dk ønsker at fejre, udlover Tilbudonline.dk jubilæumslodder til alle vores medlemmer. Dette kræver ingen brugeraktivitet.
 • Derudover kan Tilbudonline.dk til enhver tid beslutte at sende gratis lodder ud til brugerne. Det kræver ingen brugeraktivitet at udløse disse lodder.
  Tilbudonline.dk fastholder retten til at inddrage lodder, der måtte være fejlagtigt uddelt.  Udsendelse af præmier

  Præmier udsendes kun til adresser i Danmark.
  Gevinster med en værdi på over 4.999 kroner bliver kun udleveret ved personligt fremmøde på TilbudOnline.dks kontor i København.
  Hvis vindere indenfor 30 dage ikke har oplyst de efterspurgte kontaktoplysninger, mister vinderen sin præmie. TilbudOnline.dk vil forsøge at kontakte vinderne via de opgivne kontaktoplysninger, og vil løbende notificere om udløbsfristen. Sponsorerede præmier udsendes som udgangspunkt senest 14 dage efter at TilbudOnline.dk har bekræftet vinder og kontaktoplysninger samt at disse er modtaget hos præmieleverandøren.
  Er præmien ikke er modtaget 45 dage efter at den er vundet, går TilbudOnline.dk ud fra, at der er opstået en fejl undervejs. Er en præmie ikke er modtaget, bedes præmievinderen sende besked på support@TilbudOnline.dk hvor præmietype og vinder-brugerkonto oplyses. Såfremt præmien er bortkommet efter at være afsendt fra TilbudOnline.dk til vinderen, er retten til præmien gået tabt. TilbudOnline.dk påtager sig ikke erstatningsansvar for præmier, som er bortkommet eller beskadiget under transport til vinderen. Dette skyldes, at TilbudOnline.dk eller en pågældende præmieleverandør typisk kun har én given præmie pr. vinder og ikke umiddelbart fremskaffer yderligere præmiemateriale. TilbudOnline.dk vil altid undersøge muligheden for at fremsende en ny præmie, hvor et krav herom forekommer berettiget og hvor TilbudOnline.dk stadigvæk har erstatningspræmier til rådighed. Kan præmien ikke udsendes på grund af forkert adresse eller kontonummer, er det normal politik fra TilbudOnline.dks side, at forsøge at genoptage kontakten til vinderen via de opgivne kontaktoplysninger. Svarer vinderen ikke på henvendelserne fra TilbudOnline.dk indenfor 14 dage, vil retten til præmien frafalde.


  Præmiebetingelser

  Sponsorpræmier vundet gennem lodtrækninger eller konkurrencer på TilbudOnline.dk kan ikke byttes. TilbudOnline.dk påtager sig ydermere intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar eller andet.
  TilbudOnline.dk forbeholder sig ret til at konvertere sponsorpræmier til kontantbeløb.
  TilbudOnline.dk forbeholder sig ret til enhver tid at ændre præmierne i konkurrencer eller lodtrækninger, afholdt af TilbudOnline.dk.


  Kontaktinformation

  Dine oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med TilbudOnline's persondatapolitik [læs persondatapolitik].

  Sitet drives af TilbudOnline Aps:
  E-mail: support@tilbudonline.dk
  CVR: 33245890
  Adresse: Gladsaxe Møllevej 23, 2860 Søborg